De Projectcoach voor de zorg
Bijna de helft van de projecten in de zorg faalt. De projecten falen op juist die gebieden waar ze de meeste impact op moeten hebben: de mensen in de organisatie. En bij ruim 30% van de projecten blijkt dat tijdens of na het project aanzienlijke herstelkosten en extra inspanningen nodig zijn. Als ervaren projectcoaches in de zorg helpen wij organisaties, op een financieel bereikbare manier, om projecten wel te laten slagen. Hierdoor zijn medewerkers meer gemotiveerd en worden gewenste resultaten behaald, zonder hoge kosten.

Principes

 
5 fundamentele principes van De Projectcoach

Is binnen jouw organisatie de focus, aandacht en expertise gericht op het primaire proces? En komen projecten en veranderingen op de tweede plaats? Dan is het tijd voor verandering. Door het inschakelen van een projectcoach zorg je ervoor dat projecten en veranderingen wel prioriteit krijgen. Wij helpen jouw organisatie aan de hand van 5 pijlers:
  • Mensgericht, met gebruik van structuren
  • Talent van eigen medewerkers optimaal benutten
  • Borging van projectresultaten
  • Door van buiten naar binnen te denken
  • Door opgedane kennis en vaardigheden te behouden
Diensten

 
Succesvolle projecten binnen jouw organisatie

De projectleider blijft eindverantwoordelijk voor het project. Resultaten behalen en borgen doen we op drie manieren:
Advies Coaching Training
Met een frisse blik gaan we aan de slag om projecten succesvoller te laten verlopen. Succesvol staat voor: gedragen projectresultaten, behalen van beoogde project-voordelen en effecten die bijdragen aan de strategie van de organisatie.
Voordelen

 
Dit is waarom je een projectcoach inschakelt
  • Project in één keer goed, reductie herstelkosten
  • Meer betrokkenheid en draagvlak bij de medewerkers
  • Borging projectresultaten beter en natuurlijker/soepeler
  • Minder onrust en verstoring op de werkvloer
  • Beperking externe kosten
Ervaringen

 
Binnen de markt “Zorg” hebben wij verschillende advies-, programma en implementatie-opdrachten gedaan bij onder andere ‘s Heeren Loo en de Parnassiagroep.

... Joep weet mensen te enthousiasmeren en hen mee te nemen in lastige vraagstukken waarbij hij de harde en zachte kant feilloos weet te verbinden...
M. van Duijn, voormalig bestuurder (en opdrachtgever) Bavo Europoort

... Joep weet duidelijk en overtuigd de kern en doelen vast te houden en vooral ook te realiseren. Hij weet grenzen en mogelijkheden duidelijk te maken en goed te bewaken ... binnen realistische doelen geeft hij goed aan welke vervolgstappen en acties na het project nodig zijn. Door te focussen werden de doelen bereikt...
Jan te Loeke, voormalig directeur regio Apeldoorn, ‘s Heeren Loo

... Klanten/gebruikers zijn erg tevreden en enthousiast over Joep, zijn werkwijze en het uiteindelijk resultaat. De klus klaren is voor Joep niet voldoende, er moet ‘winst’ zijn voor de gebruikers en het gaat uiteindelijk om een positieve beleving van de gebruikers. Met zijn harde kant kan hij een implementatie tot een goed resultaat sturen op tijd en m.b.t. geld. Met zijn zachte kant verbindt hij mensen en kan hij inspireren, coachen en boeien...
Rene Meesters, Programmamanager a.i. ‘s Heeren Loo
Wil je dat projecten binnen jouw organisatie wel slagen?

De Projectcoach
KvK 55895832 · Btw-id NL 0011 5871 9872