Projectcoaches on-the-job
De Projectcoach helpt organisaties in de zorg, overheid en (lucht)havens met verandertrajecten. Dit realiseren wij door projectcoaches on-the-job in te zetten. Dit doen we op jouw locatie of op afstand.

Onze inzet bestaat uit: De Projectcoach brengt ruime ervaring en expertise in om jouw organisatie effectiever te laten zijn. Altijd op maat voor het project of de organisatie door middel van advies, coaching en training.

 
Advies voor jouw organisatie

Veranderingen binnen je organisatie variëren van kleine initiatieven tot grotere ingrepen. Vaak leven deze veranderingen op gespannen voet met de dagelijkse activiteiten en de beschikbare capaciteit.

De Projectcoach geeft advies over het inrichten en prioriteren van de veranderopgaven (het portfolio). Er wordt overzicht gecreëerd en inzicht gegeven in het totale portfolio. Daarnaast wordt er structuur aangebracht door projecten logisch te ordenen en te verbinden.

Het resultaat is een reële, haalbare set aan projecten voor de organisatie. Dit geeft rust en zorgt dat het primaire proces niet verstoord wordt. Er ontstaat een logische doorvertaling van de doelstellingen van jouw organisatie naar de beoogde projectresultaten. En uiteraard ook de effecten ervan op de organisatie zelf.
Coaching

Advies

Training

 
Coaching binnen jouw organisatie

De Projectcoach biedt begeleiding aan in de vorm van coaching. De opdrachtgever en de projectleider blijven hierbij eindverantwoordelijk voor het leiden van het project.

We starten klein, van waaruit opgeschaald kan worden naar meer of grotere projecten. Door het gewoonweg te gaan doen, te ervaren en uit te proberen wordt op een natuurlijke wijze geleerd en worden projecten verbeterd.

Wij spreken van een succesvol project (en dus een succesvolle interventie door de Projectcoach) als de projectresultaten worden gedragen, de beoogde projectvoordelen worden behaald en de effecten bijdragen aan de strategie van de organisatie. Jouw projecten lopen in één keer goed. Hierdoor worden ook de herstelkosten gereduceerd.
Training

Advies

Coaching

 
Training binnen jouw organisatie

Onze trainingen zijn erop gericht kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan de volwassenheid van de organisatie in het projectmatig werken. Dit kan binnen een coachingstraject georganiseerd worden, maar wordt ook los door ons aangeboden.

Bij voorkeur staan onze trainingen niet op zichzelf, de effectiviteit zou dan geringer zijn. De trainingen kunnen opgevolgd worden door het organiseren van vervolgbijeenkomsten (super- en intervisie), door vervolgtrainingen en desgewenst kunnen zij opgevolgd worden door een coachingstraject.

De training Projectmatig Werken wordt door de projectcoaches zelf gegeven. Daarnaast bieden we met onze samenwerkingspartners meer specialistische trainingen aan. Te denken valt aan onder meer:
Wil je advies, coaching of training van ervaren specialisten voor jouw organisatie?

De Projectcoach
KvK 55895832 · Btw-id NL 0011 5871 9872