De Projectcoach voor de overheid
Als Projectcoach voor de overheid helpen wij organisaties met het goed managen en inrichten van projecten. Vaak zien we dat projectorganisaties bij (lagere) overheden inefficiënt of onlogisch zijn ingericht. Met alle gevolgen van dien. Deadlines worden niet gehaald, faalkosten zijn hoog en medewerkers raken gedemotiveerd. Als ervaren projectcoaches helpen wij organisaties om projecten wel te laten slagen. Op een financieel bereikbare manier. Onze bewezen aanpak zorgt voor de juiste mensen op de juiste plaats, minder verloop en een aanzienlijke reductie van de faalkosten.

Principes

 
5 fundamentele principes van De Projectcoach

Ieder project is uniek en daar ben je als organisatie niet altijd goed op ingericht. Ook krijgen organisaties onverwacht veel grote projecten voorgeschoteld, waar ze niet op ingericht zijn. Medewerkers krijgen verantwoordelijkheden die niet bij ze passen. Dure krachten worden ingehuurd, terwijl er te weinig werk voor is. Daarbij ontbreekt een directe link tussen projectkosten en de begroting. Hoogste tijd voor verandering. We helpen jouw organisatie aan de hand van 5 pijlers:
 • Mens- en taakgericht, met de juiste structuren
 • Talent van medewerkers wordt benut
 • De juiste mensen op de juiste plaats
 • Oog voor het grote geheel – van buiten naar binnen
 • Geleerde lessen worden vastgelegd, opgehaald en toegepast
Diensten

 
Succesvolle projecten binnen jouw organisatie

De projectleider blijft altijd eindverantwoordelijk voor het project. Resultaten behalen en borgen doen we op drie manieren:
Advies Coaching Training
Met een frisse blik gaan we aan de slag om projecten succesvoller te laten verlopen. We maken de juiste keuzes, zorgen dat kennis behouden blijft en dat het aansluit op de kernwaarden en doelen van de organisatie. Niet alleen vandaag, ook in de toekomst.
Voordelen

 
Waarom je De Projectcoach inschakelt
 • Snellere en betere projecten tegen lagere kosten
 • Project in één keer goed, reductie herstelkosten
 • Minder onrust en verstoring op de werkvloer
 • Betere inschatting van de risico’s
 • Minder negatieve berichtgeving en publicaties
Ervaringen

 
Binnen de markt “Overheid” hebben wij verschillende adviesopdrachten gedaan bij onder andere de provincie Overijssel, Recreatie Midden-Nederland en Rijkswaterstaat.

... Ik heb Joey, binnen het programma SAA, leren kennen als iemand, die:
 • In complexe omstandigheden, mensgericht, prikkelend, respectvol en in verbinding de goede vragen weet te stellen;
 • Door een grondige / boven de materie staande / voorbereiding, met kritische vragen, betrokkenen constructief aan het denken weet te krijgen. Dit met als resultaat dat ze zich eigenaar van het resultaat voelen;
 • Meteen is geaccepteerd door de programmadirectie en haar betrokken medewerkers, als waardige en adequate gesprekspartner...
Benny Nieswaag, afdelingshoofd, ministerie van I&M

... Joey heeft bij mijn team orde op zaken gebracht bij diverse projecten. Hij heeft veel ervaring in het neerzetten van projecten. Dit doet hij op een samenwerkingsgerichte manier. Joey ontzorgt en weet waar de angels en klemmen zitten, daar zet hij dan energie op. Ik kan hem van harte aanbevelen...
Sander Dresken, teamleider WKIR bij de provincie Overijssel

... Joep heeft ruim 2 jaar als transitiemanager naast en voor mij (directeur) gewerkt bij Recreatie Midden-Nederland. Hij heeft allereerst een analyse gemaakt welke knelpunten in structuur en cultuur de meeste aandacht zouden moeten krijgen en op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. Het bestuur onderschreef dit plan. Joep heeft een groot aantal activiteiten opgezet om dit plan ten uitvoer te brengen. Hij heeft dit op een voortreffelijke manier opgepakt en het grootste deel van de medewerkers meegekregen in de veranderingen die we met elkaar beoogden...
Annemiek Roessen, voormalig directeur Recreatie Midden-Nederland
Wil je dat projecten binnen jouw organisatie efficiënter verlopen?

De Projectcoach
KvK 55895832 · Btw-id NL 0011 5871 9872