Vanuit eigen kracht meer effect.

Werk je in de zorg, voor de overheid of bij een (lucht)havenbedrijf en:
  • Leveren projecten niet de beoogde voordelen op?
  • Is jouw organisatie niet ingericht om projecten met de meeste meerwaarde uit te voeren?
  • Raken waardevolle initiatieven vanuit de werkvloer verloren?
Een andere benadering
De Projectcoach geeft leiding aan verandering, en helpt je mensen om zelf leiding te gaan geven aan de verandering. Op deze manier wordt op een duurzame wijze (want: door je eigen mensen) waarde gecreëerd binnen een altijd veranderende omgeving: Wij werken vanuit oprechte interesse in de mens en wat er mogelijk is. Om het doorvoeren van een verandering anders en beter te kunnen organiseren legt De Projectcoach de verbinding tussen de strategische beslissers en de mensen op de werkvloer. Een verandering sorteert immers pas effect als er op alle niveaus herkenning is.
Wil je meer focus en resultaat in jouw organisatie op nieuwe initiatieven?
 
Wil je dat jouw projectorganisatie efficiënt ingericht en gemanaged wordt?
 
Wil je dat projecten meer in lijn van de strategische doelen geclusterd worden?
Wat is De Projectcoach?
De Projectcoach bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van projectmanagement en coaching. Wij zetten onze expertise in voor organisaties in de zorg, overheid en (lucht)havens.

Dit doen we door advies, coaching en training op maat. Onze bewezen aanpak zorgt voor meer verbinding, efficiëntere projecten, het realiseren van doelen en enthousiaste medewerkers binnen jouw organisatie.
Benieuwd naar onze aanpak?
Laat je inspireren door onze mogelijkheden.
 
Dit is wat onze klanten zeggen
... Joep weet mensen te enthousiasmeren en hen mee te nemen in lastige vraagstukken waarbij hij de harde en zachte kant feilloos weet te verbinden...

M. van Duijn, voormalig bestuurder (en opdrachtgever) Bavo Europoort
... Ik heb Joey, binnen het programma SAA, leren kennen als iemand, die:
  • In complexe omstandigheden, mensgericht, prikkelend, respectvol en in verbinding de goede vragen weet te stellen;
  • Door een grondige / boven de materie staande / voorbereiding, met kritische vragen, betrokkenen constructief aan het denken weet te krijgen. Dit met als resultaat dat ze zich eigenaar van het resultaat voelen;
  • Meteen is geaccepteerd door de programmadirectie en haar betrokken medewerkers, als waardige en adequate gesprekspartner...
Benny Nieswaag, afdelingshoofd, ministerie van I&M
... Joey heeft bij mijn team orde op zaken gebracht bij diverse projecten. Hij heeft veel ervaring in het neerzetten van projecten. Dit doet hij op een samenwerkingsgerichte manier. Joey ontzorgt en weet waar de angels en klemmen zitten, daar zet hij dan energie op. Ik kan hem van harte aanbevelen...

Sander Dresken, teamleider WKIR bij de provincie Overijssel
... Joep weet duidelijk en overtuigd de kern en doelen vast te houden en vooral ook te realiseren. Hij weet grenzen en mogelijkheden duidelijk te maken en goed te bewaken ... binnen realistische doelen geeft hij goed aan welke vervolgstappen en acties na het project nodig zijn. Door te focussen werden de doelen bereikt...

Jan te Loeke, voormalig directeur regio Apeldoorn, ‘s Heeren Loo
... Joep heeft ruim 2 jaar als transitiemanager naast en voor mij (directeur) gewerkt bij Recreatie Midden-Nederland. Hij heeft allereerst een analyse gemaakt welke knelpunten in structuur en cultuur de meeste aandacht zouden moeten krijgen en op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. Het bestuur onderschreef dit plan. Joep heeft een groot aantal activiteiten opgezet om dit plan ten uitvoer te brengen. Hij heeft dit op een voortreffelijke manier opgepakt en het grootste deel van de medewerkers meegekregen in de veranderingen die we met elkaar beoogden...

Annemiek Roessen, voormalig directeur Recreatie Midden-Nederland
... Klanten/gebruikers zijn erg tevreden en enthousiast over Joep, zijn werkwijze en het uiteindelijk resultaat. De klus klaren is voor Joep niet voldoende, er moet ‘winst’ zijn voor de gebruikers en het gaat uiteindelijk om een positieve beleving van de gebruikers. Met zijn harde kant kan hij een implementatie tot een goed resultaat sturen op tijd en m.b.t. geld. Met zijn zachte kant verbindt hij mensen en kan hij inspireren, coachen en boeien...

Rene Meesters, Programmamanager a.i. ‘s Heeren Loo
De Projectcoach
KvK 55895832 · Btw-id NL 0011 5871 9872