De Projectcoach voor (lucht)havens
Havens en luchthavens staan continu voor nieuwe uitdagingen. De wet- en regelgeving verandert, de concurrentie is hevig en de economische druk neemt toe. Vaak zien we dat organisaties binnen deze sector worstelen met het efficiënt managen van deze uitdagingen. De helicopterview mist, er is veel overleg, maar weinig output en de contractovereenkomsten bieden te weinig borging van de belangen. De Projectcoach helpt om projecten logisch te clusteren en tijd, energie en geld te besparen. Kortom: het doen van de juiste dingen voor jouw organisatie.

Principes

 
5 fundamentele principes van De Projectcoach

Vaak wordt er niet voldoende nagedacht over het goed organiseren van projecten. Of er is meer oog voor de methode, dan voor de praktijk. Laat staan dat projecten ook nog naadloos aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen. Er gaat veel tijd en energie verloren door de hoeveelheid aan partijen die moeten samenwerken en de daarbij (soms) gebrekkige communicatie. Hoogste tijd voor meer efficiëntie. We helpen jouw organisatie met efficiëntere projecten aan de hand van 5 pijlers:
  • Mensgericht, met gebruik van structuren
  • Talent van eigen medewerkers benutten en behouden
  • Duidelijke kaders voor efficiënte projecten en samenwerking
  • Een helicopterview voor (nieuwe) projecten
  • De inhoudelijke vraag beantwoord krijgen
Diensten

 
Advies, coaching en training voor succesvolle projecten

De projectleider blijft altijd eindverantwoordelijk voor het project. Resultaten behalen en borgen doen we op drie manieren:
Advies Coaching Training
Met een frisse blik gaan we aan de slag om projecten succesvoller te laten verlopen. Dit doen we zowel aan de kant van de organisatie als de klant. Samen bouwen we aan een gedeeld en toekomstvast beeld.
Voordelen

 
Dit is waarom je een projectcoach inschakelt
  • Project in één keer goed, reductie herstelkosten
  • De juiste mensen op de juiste posities
  • Minder onrust en verstoring op de werkvloer
  • Eigen belangen goed borgen
  • Succesvollere projecten en samenwerkingen
Ervaringen

 
Binnen de markt “(Lucht)havens” hebben wij projectmanagement-opdrachten gedaan bij ondermeer het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol.
Wil je dat projecten binnen jouw organisatie goed georganiseerd zijn?

De Projectcoach
KvK 55895832 · Btw-id NL 0011 5871 9872